Policijski sindikat Srbije potpisao sporazum o produženju važenja PKU

Dana 31.08.2023. godine ministar unutrašnjih poslova gospodin Bratislav Gašić je sa predstavnicima Policijskog sindikata Srbije i Nezavisnog sindikata Srbije, potpisao Sporazum o produženju važenja Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, čime je njegovo važenje produženo za još godinu dana.

Istog dana Vlada Republike Srbije je donela Zaključak kojim se ovaj Sporazum usvaja, na osnovu čega je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja donelo Rešenje o upisu ovog sporazuma u registar kolektivnih ugovora, čime je počela i potpuna primena svih njegovih odredbi.

Na ovaj način Policijski sindikat Srbije obezbedio je da se PKU za policijske službenike nesmetano primenjuje i narednih godinu dana. U narednom periodu aktivnosti Policijskog sindikata Srbije biće usmerene ka borbi za unapređenje radno pravnog statusa zaposlenih i novi Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike.

Script Selection

Slični tekstovi

Produžen ugovor sa osiguranjem

Produžen ugovor sa osiguranjem

Osiguravajuća kuća „GENERALI“ i Policijski sindikat Srbije su potpisivanjem novog ugovora 8.septembra 2023.godine,...