Školovanje

logotip atuss-a

Akademija tehničko umetničkih strukovnih studija Beograd (ATUSS)

logotip atuss-a

Univerzitet u Novom Pazaru

Školovanje pod posebnim uslovima za članove policijskog sindikata srbije i njihove porodice

http://uninp.edu.rs/

akademija-strukovnih-studija-logo

Akademija tehničkih strukovnih studija

Školovanje pod posebnim uslovima za članove Policijskog sindikata Srbije i njihove porodice

https://atssb.edu.rs/