Školovanje

logotip atuss-a

Akademije tehničko umetničkih strukovnih studija Beograd (ATUSS)

 

http://atuss.edu.rs/

logotip atuss-a

Univerzitet u Novom Pazaru

ŠKOLOVANJE POD POSEBNIM USLOVIMA ZA ČLANOVE POLICIJSKOG SINDIKATA SRBIJE I NJIHOVE PORODICE

Home