VAŽNO OBAVEŠTENJE - POVODOM TUŽBI ZA SMENSKI RAD !!!

Štampa

Policijski sindikat Srbije, nakon konsultacija sa angažovanim advokatskim kancelarijama povodom dostavljene depeše kojom su zaposleni obavešteni „da su Apelacioni sudovi počeli da ukidaju presude osnovnih sudova i da odbacuju tužbe za smenski rad“ jer je ,jasno utvrđeno da prvostepeni sud nije nadležan za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari s obzirom da se tužioci nisu prethodno obratili tuženoj strani radi odlučivanja o njihovom pravu“ističe sledeće :

Najpre, neistiniti su navodi da su Apelacioni sudovi počeli da ukidaju presude osnovnih sudova i da odbacuju tužbe za smenski rad JER NI JEDNA UKIDAJUĆA ODJTUKA VIŠESTEPENOG SUDA U REPUBLICI SRBIJI NIJE VRAĆENA PRVOSTEPENOM SUDU već su sve do sada ekspedovane drugostepene presude, POTVRĐUJUĆE U ODNOSU NA ODLUKE NIŽIH SUDOVA DA TUŽIOCIMA PRAVO NA SMENSKI RAD I ISPLATU PRIPADA! Postavlja se logično pitanje, da li prosleđena depeša onda predstavlja signal pokušaja uticaja na sudsku vlast? Takođe, netačni su navodi da se prvostepene presude ukidaju i tužbe odbacuju jer takve odluke drugostepenih sudova, po važećem zakonodavstvu HE POSTOJE!

Nadalje, pravo na isplatu za smenski rad spada u kategoriju prava iz radnog odnosa o kojima u prvom stepenu odlučuju osnovni sudovi u skladu sa odredbom čl.22 stav 3 Zakona o uređenju sudova te su netačni navodi depeše kojima se ističe da je utvrđeno da prvostepeni sudovi nisu nadležni za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari obzirom da se tužioci nisu prethodno obratili tuženoj strani radi odlučivanja o njihovom pravu. Takva obaveza je isključena i stupanjem novog, važećeg Zakona o parničnom postupku, a Zakon o uređenju sudova u Trećoj glavi pod nazivom „NADLEŽNOST SUDOVA“, jasno definiše i precizira nadležnost svakog.

Napominjemo da je rešenost zaposlenih da svoja prava ostvaruju pred nadležnim sudovima na zavidnom organizacionom nivou te da zaposleni imaju stručnu podršku brojnih angažovanih advokatskih kancelarija eminentnih stručnjaka za radne sporove te da je svaka bojazan u njihovoj daljoj borbi time otklonjena.

U Beogradu, 27.02.2018.godine.

KatariniT27.02.20180001v

Prijatelji sajta

: