NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE VIŠE NIJE REPREZENTATIVAN!!!!!!!!!!

Print

Napokon ce dogodilo neminovno, dovoljan broj koleginica i kolega su smogli snage da napuste NSP, koji se saglasio sa otpuštanjem 1500 radnika na „analizi rizika“ 04.12.2015.godine, koji se saglasio sa smanjenjem plata i dnevnica 25.10.2014.godine, koji je potpisao očajan PKU od 27.02.2015...

Shvatile su kolege da NSP-u članstvo služi samo, kako bi rukovodstvo NSP-a napredovalo u zamenike načelnika PU i KOC-a Žandarmerije, komandire, policijske atašee... Sada je jasno svo ono trčanje po Srbiji da se kao otvaraju nove sindikalne grupe NSP, sada je jasno i da nemaju ni 5.500 članova, sada je jasno da onih 20.000 pristupnica sa sajta nisu istiniti. Sada je sve jasno.

NSP-u nije pomoglo ni što ih MUP drastično favorizuje, ni što pokušavaju da kupe ljude, ni pretnje, ni ucene, ni lažna obećanja o napredovanju. NSP-u čak nije mogao da pomogne, ni njihov MUP, koji direkgno kontroliše „kreditore".

NSP JE ZAKONSKI IZGUBIO REPREZENTATIVNOST!.

PSS je 20.10.2017. godine podneo zahtev MUP-u za prispitivanje reprezentativnosti NSP-a, shodno čl. 233. Zakona o radu. Čl. 234. Zakona o radu predviđa da je MUP dužan da u roku od 8 dana od dana prijema zahteva PSS-a, obavesti NSP o tome i da od njih traži dokaze da je reprezentativan. NSP je, po istom čl. 234, bio dužan da u roku od 8 dana dostavi MUP-u dokaze o reprezentativnosti. Po čl. 236. Zakona o radu postupak preispitivanja reprezentativnosti sindikata, vodi se u skladu sa odredbama čl. 228 - 232 istog zakona. U čl. 228. Zakona o radu piše da je MUP bio dužan da u roku od 15 dana od pokretanja postupka odluči rešenjem da li je NSP reprezentativan.

Isteklo je i 8 dana MUP-u i 8 dana NSP-u da odgovori i 15 dana MUP-u da okonča ceo postupak. Ništa se nije dogodilo. NSP nije pokazao da je bilo šta odgovorio i time nije ispoštovao svoju obavezu iz Zakona o radu. MUP činjenično nije sproveo postupak preispitivanja reprezentativnosti NSP, jer je morao da pozove sve zainteresovane sindikate da prisustvuju.

Tako je zatvorena jedna knjiga sramote koja je u sebi sadržala ime „sindikat".

Mogu sada da se pozivaju na neke odbore, na ispravke, da antidatiraju podneske, na državni udar, na Soroša, na Amadea Votkinsa, na MI6, ali suština se ne menja - zakonski ni NSP, ni MUP nisu ispunili zakonske obaveze koje su imali, čime je NSP izgubio reprezentativnost.

Dno kanalizacione politike bi bilo da se sada organizuje novo utvrđivanje reprezentativnosti NSP-a. uz pozivanje na „kreditore", koje bi im MUP dao i naveo kao „istinite", ali mi imamo lek i za to.

Što se tiče predloga novog fašističkog Zakona o policiji, u skladu sa Zakonom o radu MUP je dužan da pošalje predlog reprezentativnim sindikatima na izjašnjenje. Kako smo mi jedini reprezentativni sindikat, a predlog nam nije poslat, MUP će morati da odloži prezentaciju. Umesto toga, PSS će njima da napravi prezentaciju.

Sada kada nema NSP-a, imamo šansu da donesemo PKU kakav radnici MUP-a zaslužuju.

Iskrene čestitke svim radnicima ministarstva na istrajnosti, da se bore za sebe, a ne za sindikalne lidere.


U Beogradu, 22.11.2017. godine


Vaš Policijski sindikat Srbije

 

str1nspizgubioreprezentativnost

str2nspizgubioreprezentativnost

Prijatelji sajta

: