Izdvajamo

  • Nastavak važenja PKU-a do 24.09.2014.

    obavestenje11042014nmDаnа 11. аprilа 2014. godine oko 16.00 čаsovа, u zgrаdi Ministаrstvа unutrаšnjih poslovа, SIV I, potpisаn je Sporаzum o produženju rokа vаženjа Posebnog kolektivnog ugovorа zа policijske službenike do 24. septembrа 2014. godine. Zа Vlаdu Republike Srbije, Sporzum je potpisаo predsednik Vlаde ministаr unutrаšnjih poslovа Ivicа Dаčić. Zа reprezentаtivne sindikаte MUP-а, predsednik Policijskog sindikаtа Srbije Veljko Mijаilović i predsedаvаjući predsedništvа Nezаvisnog sindikаtа policije Velimir Lukić.

    Detaljnije...

PROJEKAT OD NACIONALNOG ZNACAJA - POD POKROVITELJSTVOM EVROPSKE KOMISIJE

pnz

Pravna pomoć

PROCEDURA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRAVNU POMOĆ U OKVIRU PSS

 

Svaki član Policijskog sindikata Srbije ima pravo da podnese zahtev za ostvarivanje prava na pravnu pomoć, koju sindikat pruža u okviru borbe za zaštitu prava i poboljšanje radno-pravnog polložaja svojih članova. Pravna pomoć, odnosno pravna zaštita ostvaruje se preko advokatskog tima od 24 advokata-saradnika sindikata koji su na raspolaganju članovima PSS-a u slučajevima kada su njihova prava grubo prekršena od strane poslodavca, koga predstavljaju starešine, drugog državnog organa ili pojedinca

 

Član PSS-a ostvaruje pravo na korišćenje pravne pomoći tako što popuni tipiziran obrazac „Zahtev za pravnu pomoć", u koji osim ličnih podataka i kontakt telefona unosi i kratak opis događaja sa ličnim sugestijama koje pojašnjavaju situaciju u kojoj se našao...(detaljnije)

Sindikalna ponuda

OBAVEŠTENJE ZA ČLANOVE „POLICIJSKOG SINDIKATA SRBIJE“ O TRENUTNOJ SINDIKALNOJ PONUDI

Rb. Ugovor Telefon Predmet Ugovora
1 EX-TEL TRADE Beograd 011/382 16 61 Oprema za mobilne telefone
2 "TREF SPORT Co" Beograd 011/334 14 20 Prodaja obuce
3 " NORDVIK" doo, Beograd 011/26 06 193 Sportska oprema i obuća
4 "Univers Co" Beograd 011/310 80 00 Sportska oprema i obuća
5 "Neva produkt" doo, Beograd 011/244-63-38 Bela tehnika
6 Stom.ordinacija"Dr Nikola Popović", Beograd 011/218-29-85 Stomatologija
7 Beli Labud Tekstil doo, Beograd 011/241 02 29 Tekstil
8 Verteks Plus doo, Beograd 011/261 70 73 Levis
9 Zepter Internacional" Beograd 011/201 91 57 Zepter
11 Svetski cemtar realnog aikida, Beograd 011/308 91 99 Realni aikido

Pogledajte celu tabelu ponuda... (detaljnije)